เปิดตัวแอปฯ “Health Book” สมุดสุขภาพ ของกรมอนามัย ที่ใช้คลาวด์ GDCC ในการรันแอปฯ

 

วันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานเปิดตัวแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพ (Health Book) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและระบบบริการสุขภาพของทางราชการ ช่วยตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล โดยมีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น แบบประเมินสุขภาพที่ช่วยประเมินทั้งทางร่างกายและจิตใจ คลังความรู้สุขภาพ  ทั้ง 4 กลุ่มวัย

May be an image of text
1) สมุดสีชมพู (Pink Book) หรือสมุดสุขภาพแม่และเด็ก
2) สมุดสีเหลือง (Yellow Book) ที่ใช้ในกลุ่มของวัยเรียน วัยรุ่น อายุ 6-18 ปี
3) สมุดสีแดง (Red Book) ที่ใช้ในช่วงอายุ 19-59 ปี
4) สมุดสีฟ้า (Blue Book) สำหรับผู้สูงอายุที่มี 60 ปีขึ้นไป

(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/healthbookAnamai )

โดยแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพ (Health Book) ได้ใช้ระบบคลาวด์หลังบ้าน เป็นของ GDCC หรือระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud service  เพื่อทำการรันระบบ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานของแอป มั่นใจได้ถึงความเสถียรและความปลอดภัยขั้นสูงสุด

#สมุดสุขภาพ #healthbook #digitalhealthcare #dhealthcare #กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #GDCC #NT #NationalTelecom #คลาวด์กลางภาครัฐ