เปิดตัวแอปฯ “Health Book” สมุดสุขภาพ ของกรมอนามัย ที่ใช้คลาวด์ GDCC ในการรันแอปฯ

  วันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานเปิดตัวแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพ (Health Book) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและระบบบริการสุขภาพของทางราชการ ช่วยตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล โดยมีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น แบบประเมินสุขภาพที่ช่วยประเมินทั้งทางร่างกายและจิตใจ คลังความรู้สุขภาพ  ทั้ง 4 กลุ่มวัย 1) สมุดสีชมพู (Pink Book) หรือสมุดสุขภาพแม่และเด็ก 2) สมุดสีเหลือง (Yellow Book) ที่ใช้ในกลุ่มของวัยเรียน วัยรุ่น อายุ 6-18 ปี 3) สมุดสีแดง (Red Book) ที่ใช้ในช่วงอายุ 19-59 ปี 4) สมุดสีฟ้า (Blue Book) สำหรับผู้สูงอายุที่มี 60 ปีขึ้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/healthbookAnamai ) โดยแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพ (Health […]

สัมมนา GDCC ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดการสัมนาเชิงปฎิบัติการการใช้คลาวด์ภาครัฐสำหรับการบริหารทรัพยากรองค์กรการศึกษา สำหรับโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ณ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา จุดประสงค์ของงานนี้เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของเทคโนโลยี Cloud บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการ Virtual Machine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงบริการ/รายละเอียดบริการใน GDCC Marketplace ที่อยู่ภายใต้โครงการ GDCC และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและใช้งาน Virtual Machine ที่สามารถเรียกใช้งานหน่วยประมวลผลภาพกราฟิก หรือ GPU สำหรับใช้งานในการเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลขั้นสูง

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ -เพื่อทราบโครงสร้างการทำงานของระบบ Cloud -เพื่อเรียนรู้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของระบบ Cloud -เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการ Virtual Machine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นโอกาสสำหรับบุคลากรราชการที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง ลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ตามลิงค์นี้ https://gocc.gdcc.onde.go.th/th/  

สัมมนาฟรี! “AI for Thai : AI สัญชาติไทย ก้าวสำคัญสู่อุตสาหกรรม และการบริการต่างๆ ในประเทศไทย”

ลงทะเบียนให้ทัน ก่อนที่นั่งเต็ม กับงานใหญ่ที่คน AI ไม่ควรพลาด ! AI for Thai : AI สัญชาติไทย ก้าวสำคัญสู่อุตสาหกรรม และการบริการต่างๆ ในประเทศไทย 12 กันยายน … AI for Thai จัดใหญ่จัดเต็ม ชวนกูรูผู้ผลักดัน AI ของไทย ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ใน 2 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ “ร่วมสร้าง National AI service platform” และ “ก่อการสร้างคน AI” รีบลงทะเบียน ก่อนที่นั่งเต็ม !! https://www.nectec.or.th/ace2023/ss13-aiforthai/ เข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ “National AI service platform” ได้ตารมลิงค์นี้ https://nationalai.onde.go.th/ . พบกัน วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 […]

อบรมหลักสูตร Visual Analytics by Power BI Desktop

   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดอบรมหลักสูตร Visual Analytics by Power BI Desktopในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 111 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี งานนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Power BI Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล, การจัดการกับข้อมูล, กำรสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงาน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ