GDCC เปิดอบรมหลักสูตร Docker and Kubernetes ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

โครงการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Docker and Kubernetes แก่บุคลากรภาครัฐ ณ ห้องแซฟไฟร์ 111 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของพนักงานในการใช้เครื่องมือแบบโอเพ่นซอร์ส (Open-source) สำหรับการสร้าง ทดสอบ และติดตั้งแอปพลิเคชัน โดยมีวิทยากร คุณกษิดิศ ผลเจริญ Head of Machine Learning Infrastructure และคุณรัชพล แขมภูเขียว Senior Machine Learning Infrastructure Engineer จากวิสัย ร่วมเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรเนื้อหาต่าง ๆ ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น โครงสร้างและคุณสมบัติของ Docker and Kubernetes, การสร้าง container ตลอดจนการ deploy แอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือทั้งสอง

บรรยากาศในงานอบรมตลอด 3 วัน ผู้อบรมให้ความสนใจกับความรู้ที่อัดแน่น ร่วมซักถามข้อสงสัย พร้อมตั้งใจทำแบบทดสอบอย่างเต็มที่ไปกับวิทยากร