งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)

วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อทราบโครงสร้างการทำงานของระบบ Cloud
-เพื่อเรียนรู้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของระบบ Cloud
-เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการ Virtual Machine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป็นโอกาสสำหรับบุคลากรราชการที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง

ลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ตามลิงค์นี้

https://gocc.gdcc.onde.go.th/th/