หลักสูตรสำหรับการติดตั้ง platform เก็บข้อมูลแบบการจาย Hadoop ด้วยการใช้ Cloudera Manager